Realizované projekty

Městský dům kultury Sokolov je partnerem při realizaci projektů města Sokolov spolufinancovaných z programu ROP NUTS II Severozápad:

Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov, CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Revitalizace městských sportovišť, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01050
Revitalizace areálu Baník, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01041
Revitalizace městského koupaliště, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01049
Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/01042
Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01043
Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři – ul. Jednoty Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/63.01051
Více informací naleznete na stránkách města Sokolov.