Propagace Karlovarského kraje

 Dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2023

Účel: Propagace Sokolovského infocentra

Městský dům kultury Sokolov využil poskytnuté finanční prostředky na nákup digitálního fotoaparátu FUJIFILM X-S20 v rámci poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

 fotak

Městský dům kultury Sokolov pořizuje moderní vybavení pro propagaci Sokolovského infocentra na sociálních sítích

Z finančních prostředků dotace v rámci rozpočtu Karlovarského kraje byl pořízen digitální fotoaparát Fujifilm X-S20, který vedle klasických funkcí disponuje bezdrátovým přenášením fotografie z fotoaparátu rovnou do smartphonu a vlogovacím módem, který umožní okamžitou prezentaci akcí pořádaných MDK na sociálních sítích v samotné době jejich konání.

Vzhledem k neustálému rozvoji sociálních sítí a marketingové nabídky konkurenčních institucí je třeba neustále modernizovat prostředky, které pomáhají zviditelňovat jak Sokolovské infocentrum, tak Městský dům kultury i konkrétní služby a akce, které zde nabízejí. 

 

Dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022

Sokolovské kulturní léto 2022 – realizace a technické zajištění akce

Dovybavení Sokolovského infocentra – pořízení wifi přístupových bodů, routeru a firewallu, pořízení bezdrátové čtečky vstupenek, laserové tiskárny a potřebné kabeláže, obrazovky

Kam po Sokolovsku – pořízení lock boxů a razítek pro Letní hru Kam po Sokolovsku 2022, fotodokumentace a videospot Kam po Sokolovsku 2022

 

Městský dům kultury Sokolov pořídil 4 servisní cyklostanice v rámci dotace Karlovarského kraje

Projekt, jehož cílem je rozvoj cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji prostřednictvím mobilních servisních cyklostanic, zrealizoval Městský dům Sokolov, příspěvková organizace v roce 2021. Jedná se o servisní cyklostojany, které na začátku nové cyklistické sezony umístíme ve spolupráci s Městem Sokolov a firmou SOTES, s. r. o. do turisticky i občansky významných lokalit města (před Sokolovské infocentrum, na Staré náměstí před budovu Městské knihovny, do Areálu zdraví a na Koupaliště Michal). Zdarma bude možné servisovat jízdní kola, kočárky, koloběžky, invalidní vozíky, handbiky či skateboardy. Zvýšíme tím komfort nejen pro místní občany, ale také pro turisty a zároveň přispějeme k podpoře zdravého životního stylu a zhodnotíme již vybudovanou páteřní cyklostezku a veřejnou infrastrukturu. 

 stojan stojan1

Městský dům kultury Sokolov modernizuje vybavení pro propagaci Karlovarského kraje

Projekt, jehož cílem je propagace Karlovarského kraje prostřednictvím Sokolovského infocentra na venkovních akcích. Nákupem prezentačního stanu o rozměrech 3x3 metry se bude mít možnost Sokolovské infocentrum představit na venkovních kulturních i sportovních akcích ve městě, nejbližším okolí, ale také u zahraničních partnerů, jako jsou návštěvy měst Schwandorf nebo Saalfeld, která patří k našim partnerským městům. Zde bude Sokolovské infocentrum propagovat celý region prostřednictvím projektoru, plátna, externího disku a wifi připojení, které bychom pořídili v rámci dotace.

Vyhodnocení poskytnuté dotace a zhodnocení

Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 byl pořízen externí disk ADATA HD830 HDD, datavideoprojektor Epson EB-2250U vč. WiFi Dongle ELPAP 10, jako dárek k zakoupenému bylo obdržřeno plátno. Zakoupen byl také stan pro použití při venkovních akcích, kterých se Sokolovské infocentrum účastní ve velké míře, při nejrůznějších kulturních či sportovních akcích pořádaných ve městě Sokolov nebo nejbližším okolí. Vzhledem k příznivé ceně byl zakoupenvětší stan, který je vybaven stolky s ubrusy a ochrannými deskami. Toto vybavení zpříjemní prezentace Sokolovského infocentra za jakéhokoli počasí. Toto je plánováno použít již při adventních akcích v roce 2019 Městského domu kultury Sokolov, příspěvkové organizace.

Dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje realizované v roce 2020

  • Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 jsme zmodernizovali webové stránky Sokolovského čtvrtmaratonu. Vzhledem k pandemii Covid jsme pro letošní rok nezahájili výrobu propagačních materiálu v české a německé mutaci a rozhodli jsme se cílit na českého turistu, zhotovili jsme propagační kapesní kalendáříky, které jsou zdarma k dispozici v Sokolovském infocentru a MÚ Sokolov. Dále modernizujeme webové stránky Městského domu kultury Sokolov a tedy Sokolovského infocentra, jejichž spuštění by mělo proběhnout na jaře roku 2021.
  • Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020 jsme také plánovali uspořádat akci roku Průvod čertů 2020 v Sokolově. Vzhledem k pandemii Covid a nařízení vlády jsme pro tento rok nemohli uspořádat akci pro veřejnost a zrealizovat akci v plném rozsahu. Rozhodli jsme se tedy adventní neděli přizpůsobit vládním nařízením, ale stále v duchu průvodu čertů. Akci jsme postupně odhalovali na facebookových stránkách, tak abychom celý program odtajnili až chvilku před samotným začátkem akce. Tím jsme se vyvarovali shromažďování velkého počtu návštěvníků na jednom místě. Finanční prostředky jsme použili na výplatu honoráře pro vystupující hudební skupinu Roháči, kteří v rámci průvodu zahráli z balkonu Městského domu kultury v Sokolově, dále na zajištění ohnivé show ve dvou časových vstupech a na výplatu honorářů pro Krampus - čerty ze severu. Zbytek finančních prostředků pokryl zajištění palivového dřeva, ozvučení, osvětlení a technické zajištění, včetně online streamingu. Jsme rádi, že v těchto nelehkých časech, bylo v našich silách díky finanční podpoře z dotačních programů Karlovarského kraje, uspořádat alespoň částečnou akci a doufáme, že v příštích letech budeme moci opět plně realizovat plánované programy.