Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského je místem pořádání koncertů, recitálů, výstav, besed, svatebních obřadů, výročních setkání, prezentačních aktivit a dalších kulturních a společenských akcí.

Kontakt

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77
356 40 Sokolov

Provozní doba

úterý - neděle 10:00 - 18:00

Kontaktní osoba

Jaroslav Mudra
tel.: 359 808 649
mob.: 731 410 386
e-mail: mudra@sb-sokolov.cz

Informace k pronájmu na stránkách Sokolovské bytové.

Historie

V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce objektu kostela a silně zdevastované Nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Objekt a vnitřní prostor kostela byl přebudován na výstavní a koncertní síň. V rámci citlivé rekonstrukce byly do vnitřních prostor bývalého kostela začleněny obslužné prostory pro návštěvníky a účinkující. Proběhly restaurátorské práce na zachovalých částech maleb a zbytků oltářů. V čele kostela jsou restaurované varhany z kláštera v Mariánské u Jáchymova, který byl zbořen v roce 1965. Péčí Městského úřadu v Sokolově byla hrobka uvedena do původního stavu. Rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Na úpravě krypty se podílely mimo odborné práce s očištěním, zdokumentováním a opětovným uložením, které provedli MUDr. Rudolf Macháček a MUDr. Tereza Balcerová, firma p. Nemetha a pohřební služba p. Marka. Kryptu slavnostně vykropil představený Bratrů Paduánů Mons. Jiří Paďour. V současnosti je v dobrém stavu. Je však nezbytné velmi dbát na klimatické podmínky v kryptě a proto nelze její prostory zpřístupnit běžným turistickým prohlídkám. Prohlídka hrobky bude umožněna pouze při významných událostech města a pouze pro omezený počet návštěvníků. Po rekonstrukci převzal správu a dramaturgii výstavní a koncertní síně Městský dům kultury, který zde pořádá koncerty, výstavy a další společenské akce. V roce 2008 se správcem unikátních prostor v Kapucínském kostele sv. Antonína z Padovy stala městská společnost Sokolovská bytová, s.r.o. se sídlem v areálu bývalého Kapucínského kláštera, kterého byl kostel nedílnou součástí. Díky společnému správci celého areálu se plně využije celý prostor bývalého kláštera. V současnosti probíhají studie k zpřístupnění čtvercového atria kláštera.