Kaple Nejsvětější trojice

Kaple stojí před klášterem, je z roku 1719 a sloužila jako kaple hřbitovní. Do pozdně barokní podoby ji v letech 1772 - 1774 nechal přestavět arciděkan Karel Müller a v roce 1772 ji hornoslavkovský malíř a purkmistr Eliáš Dollhopff vyzdobil barokními freskami. Interiér zničil městský požár roku 1874, po kterém byla kaple v polovině 90. let 20. století naposledy rekonstruována.