Historická radnice

Jednopatrová renesanční budova na historickém náměstí, byla postavena okolo roku 1540 a přestavěna prakticky do dnešní podoby po požáru ve 30. letech 17. století. V průčelí je zachován goticko-renesanční vstupní portál, na které jsou v rohových cviklech umístěny medailóny. V nadpraží je dochován chybný městský znak (sokol sedí místo na trojverší na větvi pařezu). Na hřebenu střechy stávala malá věžička, kterou roku 1794 zasáhl blesk. Jen díky jejímu odsekání se zabránilo šíření požáru na město. Dnes má v této budově sídlo ředitelství Sokolovské uhelné a.s.