Centrální škola (Základní škola Sokolov, Rokycanova 258)

Koncem minulého století vyvstala v Sokolově naléhavá potřeba výstavby nové školní budovy, ve které by byl dostatek učeben pro chlapeckou i dívčí obecnou a měšťanskou školu. Z tohoto důvodu se pro novou školu vžilo pojmenování "Centrální". Stavba školy byla zahájena v roce 1893 v dnešní Rokycanově ulici a vyučování bylo zahájeno již 3. září 1894. Jedná se o dvoupatrovou rozměrnou reprezentativní budovu, postavenou v eklektistickém stylu konce 19. století. V dubnu 1945 byla poškozena při náletu amerických letadel na Sokolov. Po válce bylo v budově odsuvné středisko německého obyvatelstva. Budova byla posléze opravena a od roku 1946 se nazývala 2. obecná a měšťanská škola. Vyučování však bylo zahájeno až ve školním roce 1947-1948. V 90. letech se prováděly ve školní budově rozsáhlé stavební opravy. Dne 28. 9. 1998 byla na budově školy slavnostně odhalena pamětní deska pilotu německé národnosti Theodoru Schwarzovi, který bojoval za II. světové války v československé peruti v rámci RAF v Anglii.