Barokní socha sv. Jana Nepomuckého

Socha neznámého tvůrce stála původně u někdejší Vodní brány u dřevěného mostu přes řeku Ohři. Nově byla přemístěna do ulice J. K. Tyla vedle nově opraveného mostu. Nechal ji vytesat bakalář teologie a magistr filosofie a svobodných umění Jan Kryštof Kun. Podstavec nese latinský citát "Nikdo nedoufal v Pána a byl přemožen" s chronogramem 1828. V dolní části je pak vytesán obraz ležícího sv. Jana Nepomuckého.