nahoru

Městský dům kultury Sokolov

Z dějin sokolovského Hornického domu – časová osa

1922: Rozhodnutí Ministerstva veřejných prací – odboru pro sociální péči hornickou o stavbě hornických spolkových domů

22. 2. 1923: vybrán projektant Ing. arch. Rudolf Wels z Karlových Varů

8. 10. 1923 - 3. 10. 1925: průběh výstavby Hornického domu. Stavbu prováděla firma Ing. Gustav Dittrich architekt a stavitel z Mostu a arch. František Strnad, stavitel z Prahy VII.

4. 10. 1925: Slavnostní otevření Hornického domu za účasti 1000 osob, zástupců ministerstva veřejných prací, vrchního stavebního rady dr. Spinky, poslance Pohla a dalších. Majitelem je československý stát, v užívání hornických odborů. Hornický dům byl řízen konsorciem složeným z představitelů Unie horníků falknovského revíru.

1925 - 1938: Hornický dům dějištěm hornických odborových konferencí, spolkových schůzí, vzdělávacích kursů, ale současně to bylo i společenské centrum nejen pro Sokolov (Falkenau), ale i okolí, nevyjímaje aktivity tehdejší zdejší české menšiny.

1930: zavedení zvukového filmu

4. 5. 1933: rozloučení s poslancem Adolfem Pohlem, kdy ve vestibulu stála rakev s jeho ostatky

1938 - 1945: „Kreishaus“,  „Braunes Haus“ (Hnědý dům). Byty byly přeměněny na kanceláře NSDAP, DAF a NSV. Své sídlo tu měl německý Červený kříž a další instituce.

duben 1945: Při náletu na Sokolov nebyl Hornický dům poškozen, pouze se tlakovou vlnou vysypaly všechny okenní výplně.

květen až prosinec 1945: objekt byl krátce využíván americkou armádou.

18. 12. 1945: Do funkce prvního poválečného ředitele jmenován Ing. Václav Kroužecký. Hornický dům se stal opět centrem kulturně-společenského dění. Vytvořil se zde prostor pro mnoho zájmových kroužků, vznikaly vlastní orchestry, ochotnické i taneční soubory, probíhala tu i divadelní představení, nejrůznější schůze, konference, školení, silvestrovské oslavy a hornické bály.

31. 3. 1948: navštívil Hornický dům u příležitosti přejmenování Falknova na Sokolov pozdější prezident Ludvík Svoboda

13. 6. 1948: obnovení divadla hrou „Chudák ať má za ušima"

1950: Budovu do vlastnictví převzal podnik Hnědouhelné doly a briketárny a tehdy byla hodnota HD včetně pozemků ohodnocena na 50,8 milionů korun.

1965: Hornický dům se stal samostatným právním subjektem pod názvem „Hornický dům kultury a techniky".

15. 9. 1967: Zastavení provozu kvůli chystané generální opravě v částce cca 25 milionů korun. Bohužel tato renovace byla velice necitlivá a nenávratně poškodila řadů původních originálních prvků.

9. 9. 1970: Ke Dni horníků byl Hornický dům opět zprovozněn  a opět plnil svou kulturně-společenskou funkci. V Hornickém domě probíhá i známý Festival politické písně.

22. 8. 1973: Navštívil Hornický dům u příležitosti návštěvy Sokolova tehdejší představitelé normalizace Gustáv Husák spolu s Lubomírem Štrougalem.

listopad 1989: Schodiště Hornického domu je svědkem Sametové revoluce - před vchodem se zde střídali řečníci a odehrávaly se tu bouřlivé diskuse k nové budoucnosti státu i našeho města.

10. 3. 1990: Při příležitosti návštěvy Sokolova promluvil ze schodiště Hornického domu prezident Václav Havel.

1991: generální oprava střechy

24. 3. 1994: Hornický dům převeden na město Sokolov a přejmenován na Městský dům kultury.

1998: bývalé kino přebudováno na Městské divadlo nákladem 30 mil. Kč.

2002: generální oprava topení

1. 12. 2004: v prostorách MDK otevřeno Sokolovské infocentrum

4. 9. 2006: ukončení 1.etapy revitalizace – výměna oken, vrácení vzhledu fasády do původní podoby. Odhalení pamětní desky R.Welsovi.

4. 10. 2010: Oslavy 85 let od otevření Hornického domu, den otevřených dveří, otevření Hudebního klubu M v bývalém Klubu mladých.

2011: rekonstrukce tanečních zkušeben

2015: výročí 90 let otevření MDK, zprovoznění fontány v zimní zahradě

2016: rekonstrukce banketního salónku

2018: rekonstrukce Malého sálu, Velkého sálu a Herny

 

Vytvoření časové osy na základě podkladů od H. Kavkové, J. Runda, M. Runda a vlastních.

Mgr. Ladislav Sedláček

Funkce: ředitel
Telefon: 359 808 712
Mobil: 777 010 826
ladislav.sedlacek@mdksokolov.cz

PhDr. Jana Fefferová

Funkce: Dramaturgyně
Telefon: 359 808 715
Mobil: 777 868 742
jana.fefferova@mdksokolov.cz

Yvonne Bereczká

Funkce: Sekretariát
Telefon: 359 808 711
Fax: 359 808 717
yvonne.bereczka@mdksokolov.cz

Adresa MDK

Městský dům kultury Sokolov
5. května 655
356 01 Sokolov
Copyright © 2019 MDK Sokolov. Created by OLIVIUS s.r.o.